VÄLKOMMEN TILL LOMMA KONSTFÖRENING

STÖD OSS SOM MEDLEM

Medlemsavgift 250:-/år
Bankgiro: 368 – 4750

Medlemsförmåner
10% rabatt på inköp vid utställningar
Medlemslotteri & Konstgåva

LOMMA KONSTFÖRENING
Strandvägen 111
2344 31 Lomma
info@lommakonstforening.se

makander

PÅGÅENDE UTSTÄLLNING

Ann Makander

3 FEBRUARI - 22 FEBRUARI
Biblioteket i Lomma